De Magic SysRq Key (of veilig rebooten als het systeem is vastgeopen)

Veilig rebooten nadat de X-server of het systeem is vastgelopen.

We zeggen het niet graag, maar ook Linux loopt wel eens vast. En dan lijkt soms de enige optie het uitvoeren van een "harde-reset", ofwel de Power knop zo'n 10sec. ingedrukt houden, maar dit is geen veilige optie en kan voor problemen met het bestandssysteem zorgen.

Gelukkig hebben we voor deze uitzonderlijke gevallen de "Magic SysRq toets (staat deze niet op jouw toetsenbord vermeld, dan is het meestal de Print Screen (PrtSc) toets.

Maar wat is de magic SysRq key en hoe werkt het?

De Magic SysRq toets is ingebouwd in de Linux kernel driver voor het toetsenbord en zal in princiepe altijd werken (zolang de Kernel nog actief is), behalve bij een "kernel panic". Dus al lijkt een systeem volledig te zijn vastgelopen kan SysRq nog een laatst mogelijke optie zijn.

Omdat de SysRq toets is ingebouwd in de Kernel, moet deze dus wel gecomileerd zijn in de Kernel om te kunnen werken. Om dit te testing kun je in een terminal/console het volgende commando ingeven : cat /proc/sys/kernel/sysrq als de uitvoer een 1 is, dan is SysRq ingeschakeld. Zie je een 0 dan kun je deze inschakelen met het commando : sudo echo “1” > /proc/sys/kernel/sysrq

Op mijn Debian systeem is SysRq standaard ingeschakeld.

Om een systeem veilig te rebooten moet je een reeks snelkoppelingen ingeven, er is dus geen 1 snelkoppeling zoals CTRL + ALT + DEL bij Windows.

Om de volgorde van de toetsen te onthouden gebruikt men in het Engels het volgende ezelsbruggetje:

Raising Elephants Is So Utterly Boring”

Dit komt neer op de volgende toetsencombinaties :

  • ALT + SysRq + r : Set het toetsenbord in "RAW" modus (neemt controle van het keyboard over van de X Server).
  • ALT + SysRq + e : Stuurt "Terminate" commando naar alle processen, met de vraag om zich netjes af te sluiten
  • ALT + SysRq + i : Stuurt onmiddelijk het "Kill" signaal naar alle processen, waardoor ze onmiddelijk afsluiten.
  • ALT + SysRq + s : Sluist data van de Cache naar de schijf
  • ALT + SysRq + u : Koppelt alle koppelpunten opnieuw aan in Read-Only (enkel lezen) modus.
  • ALT + SysRq + b : Herstart de computer.

Deze toetsen combinaties lijken niks te doen, maar laat voldoende tijd tussen het het gebruikt van deze opties, zo kun je als je snel bent bijv. al een reboot doen terwijl de gegevens nog van de Cache naart de schijf geschreven worden).

En voor ons Belgische Linux gebruikers, is het handig om te weten dat deze toesencombinaties er altijd van uit gaan dat we met een QWERTY toetsenbord werken. Ook is het mogelijk dat je op een AZERTY toetsenboard de Fn toets nodig hebt in combinatie met de toetsencombinaties.