&&

Ampersand

indien vorig commando succesvol

&& laat het volgende commando uitvoeren ALLEEN als het vorige succesvol is afgerond, bij voorbeeld apt update && apt upgrade (als gewone gebruiker, dus niet als root) geeft het volgende

Figuur 1. $ apt update && apt upgrade
apt update & & apt upgrade

In dit voorbeeld zien we dat we een foutmelding krijgen bij het eerste commando : apt update, en hierdoor wordt het volgende commando ook niet weergegeven.