|

pipe

ofwel "the pipe" |

We gebruiken de pijp (|) om de uitvoer van een bepaald commando als invoer te geven voor een ander commando.

Opmerking: achtergrondinformatie, het idee van de pipeline komt uit de vroege jaren van UNIX. In die tijd had een "grote computer" zo'n 64k Bytes en programma's konden toen niet heel groot zijn dus hebben ze een process ontwikkeld waardoor je informatie van het ene programma via een "pipeline" naar een ander programma kon sturen.

Laten we eerst kijken wat dmesg zelf weergeeft (let op, bij oude versies van Debian GNU/Linux kon men als “gewone” gebruiker dmesg gebruiken, in Debian 9 (de huidige stabiele release versie) moet je super-user rechten (root/administrator) hebben. Probeer dus eerst gewoon met dmesg, als je een foutmelding krijgt zoals : dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted gebruik dan sudo dmesg (zoals in mijn voorbeeld).

Figuur 1. $ sudo dmesg
$ sudo dmesg

Omdat meer weergeeft dan het scherm kan tonen gebruiken we een pipe om de uitvoer van dmesg door te sturen als invoer van bijv. less

$ sudo dmesg | less