;

puntkomma

; laat het volgende commando altijd uitvoeren ongeacht de “exit state” van het voorgaande commando : apt update ; apt upgrade (weer als gewone gebruiker) geeft dus het volgende resultaat:

Figuur 1. $ apt update ; apt upgrade
$ apt update ; apt upgrade

Hier zien we de eerste foutmelding zoals hierboven met nog een extra foutmelding voor het 2de commando ook uitgevoerd wordt, dit is tegenstelling tot Ampersand