PS

Toon draaiende "processen"

Als je een programma opstart wordt dit in het geheugen geladen en noemen we het een process. Als je wil weten welke "processen" er actief zijn kun je hiervoor ps (Process) gebruiken.

Als je ps gebruikt zonder enige parameter krijg je de actieve processen van de huidige gebruiker te zien, en omdat de meeste mensen tegenwoordig gebruik maken van X zal ps bij het uitvoeren in een Terminal (zoals gnome-terminal, konsole, xfce4-terminal, …) maar zeer weinig informatie geven (zie screenshot hieronder):
Figuur 1. $ ps

$ ps

Wat laat PS hier allemaal zien: zsh (de Shell die ik gebruik) en ps zelf

Dit verdeelt in 4 kolommen:
  1. PID of Process ID
  2. TTY of de Terminal
  3. TIME of CPU Time
  4. CMD of het Commando

De reden waarom er zo weinig processen getoond worden is omdat ps enkel de processen laat zien die vanuit deze huidige Terminal zijn opgestart, en omdat ik net een Terminal venster heb geopend om de uitvoer van ps te laten zien, zijn er nog geen andere processen actief.

Wil je alle huidig actieve processen zien, dan gebruik je de -e parameter:

Figuur 1. $ ps -e

$ ps -e

Dit zijn al meer processen dan er op 1 scherm getoont kunnen worden.

Wil je meer informatie dan kun je ps -ef gebruiken of als je "Extra full wil laten weergeven gebruik je ps -eF. Hieronder een voorbeeld van ps -ef.
Figuur 3. $ ps -ef

$ ps -ef

Heb je liever de BSD manier van weergave? Gebruik dan ps -ax
Figuur 4. $ ps -ax

$ ps -ax

Extra informatie in een tree (boom) weergave verkrijgen we met ps axjf
Figuur 4. $ ps axjf

$ ps axjf

En afsluiten doen we met de optie die security informatie laat zien: ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
Figuur 6. $ ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label

$ ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages