RMDIR

Remove Directory (Verwijder Directory)

rmdir (remove directory) : verwijder een directory; dit kan ENKEL als de directory die men wilt verwijderen leeg is (ander moet men rm, gebruiken).

rmdir: Ik kan lege directory's weer wissen met $ rmdir directorynaam:

Figuur 1. $ rmdir directory1 directory2 directory3 directory

Als je naar de output van het commando kijkt zie je een foutmelding, kan directory niet wissen omdat deze niet leeg is. Maar de andere 3 directory's : directory1 directory2 en directory3 zijn wel gewist.

Het verwijderen van een directory met bestanden of subdirectory's zien we bij rm

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages