GREP (EGREP)

Zoeken in tekst

Grep1 is een handig gereedschap om in een lange tekst enkel de regels weer te geven die voldoen aan bepaalde criteria.

Als we nu terug gaan naar dmesg en enkel de regels willen zien waarin het woord net voorkomt doen we het volgende :

sudo dmesg | grep net (we laten de volledige dmesg weergeven, maar sturen het resultaat niet naar het beeldscherm maar via een pijp naar grep, en grep filtert dan de lijnen met net erin).

Figuur 1. $ sudo dmesg | grep net
Figuur 2. $ sudo dmesg | grep net
$ sudo dmesg | grep net
Als je net zeker weet of datgene wat je zoek met hoofdletter(s) en kleine letters geschreven wordt, kun je bij grep en egrep de parameter -i (voor CaSe Insensitive) meegeven:
Figuur 3. $ sudo dmesg | egrep -i net
$ sudo dmesg | egrep -i net

grep en egrep bieden ook ondersteuning voor Regular Expressions (RegEx).

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages

1 De naam van grep is afgeleid van Regular expressions en de ed editor. g/re/p (g van "global" (op iedere regel), re van "regular expression" en p van "print").