WHICH

Lokaliseer een programma

Bij Linux worden programma's niet in 1 directory geplaatst, maar de bestanden worden per type in verschillende directory's geplaatst. Bijvoorbeeld /bin voor uitvoerbare bestanden en /lib voor software bibliotheken.

Maar Linux heeft niet 1 maar meerdere van deze directory's. Zot kunnen uitvoerbare bestanden geplaatst worden in:
  • /bin
  • /sbin
  • /usr/bin
  • /usr/sbin
  • /opt/...

De conventie is dat de bestanden die nodig zijn om een systeem op te starten in /bin geplaatst worden, bestanden voor root die nodig zijn om het systeem te starten worden dan weer in /sbin geplaatst. Bestanden die niet noodzakelijk zijn om het systeem te starten worden respectievelijk geplaatst in /usr/bin of /usr/sbin.

Bestanden die via een externe bron geïnstalleerd worden krijgen vaak een eigen directory in /opt. Bij deze programma's krijg je dan meestal /opt/firefox/bin (bijvoorbeeld).

Het voordeel hiervan is dat /usr op een andere partitie/schijf geplaatst kan worden en dat deze pas later kan worden aangekoppeld.

Wil je nu weten waar een bepaald programma zich op de harde-schijf bevindt kun je which gebruiken.

which is een zeer simpele tool en de syntaxis is simpelweg chic PROGRAMMANAAM:

Figuur 1. $which firefox
$ which firefox

Verder heeft which maar 1 parameter: -a deze toont alle gevonden locaties (indien er meerdere zijn).

pMeer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages