JJ

JSON Stream Editor

Installatie

Om de repository van het project te clonen heb je het programma Git nodig, (je kunt ook het project als .zip-bestand downloaden, maar met git is het gemakkelijker om updates te installeren.

Maak een directory aan waar je de broncode van het project wil downloaden (bijvoorbeeld ~/Downloads/JJ en geef voer volgende commando uit: git clone https://github.com/tidwall/jj.git

Figuur 1. git clone https://github.com/tidwall/jj.git
git clone https://github.com/tidwall/jj.git

Als je gebruik maakt van een Mac (maar waarom zou je?) dan kun je JJ ook installeren met Homebrew:

brew install tidwall/jj/jj

Na het downloaden van de repository moeten we het programma nog compileren, ga de jj directory in en geef het commando make
Opmerking: Het is mogelijk dat je een foutmelding krijgt dat go niet gevonden kan worden. Op een op Debian gebaseerd systeem (Ununtu, Linux Mint,...) kun je dit oplossen door gccgo-go te installeren: sudo apt install gccgo-go

Als je geen foutmeldingen krijgt kun je jj installeren met het commando: sudo make install.

Hierna kun je controleren of met correct geïnstalleerd is met: jj -h of jj --version.
Figuur 2. $ jj -h
$ jj -h
Figuur 3. $ jj --version
$ jj --version

Sla je het hele download en compileer gebeuren liever over, dan kun je hier ook een pre-build binary downloaden, maar wij geven de voorkeur aan het manueel compileren van de software1

Als je met JSON bestanden wil werken is het de mening van onze redactie dat een tool zoals postman een betere optie is.

Postman is wel geen Commandoregel tool (maar de commandoregel is ook niet altijd de beste optie ;-) ).

1 Software die lokaal op een systeem gecompileerd is, is meestal beter geoptimaliseerd voor dat systeem dan wanneer men een reeds gecompileerde binary gebruikt.